נאום פרישה

"העבודה היא הביטוי היותר חשוב של עצמיות האדם".

(יוסף חיים ברנר)

חבריך לעבודה מתכנסים כדי לציין את פרישתך ואתה מעוניין לברך/ להיפרד ולומר דברים שעל הלב?
טופס מנחה שאשלח אליך יעזור לך לכתוב פרטים רלוונטיים אודות –
חבריך לעבודה, תכונות, מנהגים, קודים מקובלים,
רגעים של הומור, של הישג מיוחד ומשמעותי,
ציוני דרך מהעבר, קשיים, משברים, הצלחות, עמידה באתגרים.
תוכל לכתוב גם מה היית מאחל לאלו שנשארים במסגרת.

התהליך דומה גם כשמדובר בברכה לחבר לעבודה או בן משפחה שפורש.
ההגשה יכולה להיות בפרוזה או כמקאמה מחורזת, לבחירה. ראו דוגמאות באתר למקאמה מחורזת.

עם סיום הכתיבה וההגהות, אני מאפשרת למברך להיות קהל (בשיחה טלפונית), ומשמיעה באוזניו את הברכה.
זה השלב בו אני זוכה למחיאות הכפיים/ דמעות בעיניים/ מחמאה או שתיים/ ואחר כך חוזרת אל מאחורי הקלעים, משחררת את הטקסט אל כתובתו החדשה.

בהצלחה בהמשך הדרך!